info@compuseleu.com                     +902862180018

COMPUSEL

ORTAKLAR

KOORDİNATÖR – ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

1992’de kurulan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Türkiye’nin geniş genç nüfusuyla, yeni fakülte ve yüksekokullar açarak öğrenci, personel ve tesis sayısı bakımından hızla gelişmiştir. Üniversitenin 10 fakülte, 2 politeknik okul ve 11 meslek yüksekokulunda 1600 akademik personel tarafından sunulan çok çeşitli programlara katılan 45.000’den fazla öğrencisi vardır. ÇOMÜ’nün eğitim vizyonu Tıp, Tarım ve Eğitim alanlarında genel tekniklere ağırlık veren eğitimler vermek olarak belirlenmiştir. ÇOMÜ, çeşitli alanlarda ISSO 9000, 22.000 ve HACCP gibi farklı kalite sistemlerine sahiptir.

ORTAKLAR

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ

İzmir Demokrasi Üniversitesi, 2016’da kurulmuştur. Genç bir üniversite olmasına rağmen 10 fakülte, 3 enstitü ve 3 yüksekokula sahiptir. Alanında yetkin akademik kadrosuyla 13 yüksek lisans ve 5 doktora programı bulunmaktadır. Türkiye’de öğretim üyesi olarak çalışma bakımından en yüksek kriterlere sahip ilk beş devlet üniversitesinden biridir. Yenilikçi ve rekabetçi bir üniversitedir. İzmir Demokrasi Üniversitesi, kısa sürede oluşturduğu 50 öğrenci topluluğu ile her ay onlarca sosyal etkinlik düzenlemektedir.

 EVORA ÜNİVERSİTESİ

Evora Üniversitesi, 1559’da Portekiz kraliyet ailesinin de desteği ile Cizvitler tarafından kurulmuştur. Evora Üniversitesi, Sanat, Bilim ve Teknoloji Okulları, Sağlık ve İnsan Gelişimi Okulu, Sosyal Bilimler, Hemşirelik, İleri Çalışmalar ve Araştırmalar Enstitüsü- Doktora Okulu olmak üzere 6 farklı birimde 41 lisans ve 120 lisansüstü derece sunmaktadır. Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), İleri Çalışmalar ve Araştırmalar Enstitüsü koordinatörlüğünde, her biri uluslararası değerlendirmelerden geçmiş 14 araştırma birimi aracılığıyla çeşitli bilimsel alanları kapsamaktadır. 

 LODZ ÜNİVERSİTESİ

Lodz Üniversitesi, doğa ve yaşam bilimlerinden sosyal bilimler ve beşeri bilimlere kadar geniş bir disiplin yelpazesinde öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren, 13 fakültesi olan bir devlet araştırma üniversitesidir. 2300’ü uluslararası olmak üzere 26.000 öğrencisi ve 2200 akademik personeli bulunmaktadır. Üniversitede Polonyalı ve denizaşırı öğrencilere eğitim dili olarak İngilizce olarak düzenlenen çeşitli lisans, yüksek lisans ve lisansüstü programlar sunulmaktadır. Lodz Üniversitesi dünya çapında uzun süreli ve derin ilişkileri teşvik ederek güçlü ortaklıklar geliştirmeye odaklanan bir strateji yürütmektedir.

BÜKREŞ ÜNİVERSİTESİ

Bükreş Üniversitesi, akademik dürüstlük ve eleştirel düşünme ilkelerine bağlı, önde gelen bir akademik merkez ve toplumun referans noktasıdır. Üniversite, araştırma ve öğretim yoluyla bilginin geliştirilmesi ve kullanılmasına aktif olarak katkıda bulunan, Romanya ve Güneydoğu Avrupa’nın önde gelen yüksek öğretim kurumlarından biridir. Üniversitenin temel amacı, yüksek kaliteli akademik programlar ve araştırma olanakları sunmak ve araştırma ve öğretimin ön saflarında yer almaktır. Bükreş Üniversitesi, lisans derecelerinden doktora programlarına kadar çok sayıda eğitim programının yanı sıra yaşam boyu öğrenme programları ve Erasmus programları sunmaktadır. programmes and Erasmus programmes.

KİKLAD ADALARI SOSYAL KOOPERATİFİ – ALTERA VITA

KOINSEP CYCLADES-ALTERA VITA, 2015’ten beri Kiklad adalarında yer alan Syros’ta faaliyet gösteren bir Toplu ve Sosyal Fayda esaslı Sosyal Kooperatif Teşebbüsüdür (Koin.S.Ep.). Koin.S.Ep. Kikladlar – ALTERA VITA, geliştirilen yerel ağlar aracılığıyla ve toplu eylemler yoluyla Kikladların sosyal ilişkilerinde etkin olan aktif katılımcı vatandaşlardan oluşmaktadır. Başlıca hedefleri; kültür, çevre, eğitim, kamu hizmetleri, sağlık hizmetleri, önleme ve sağlığı geliştirme, yerel ürünlerin kullanımı, geleneksel faaliyetlerin korunması yoluyla özel hizmetler sağlamak ve meslekler, turizm ve dışa dönüklük, sosyal uyumun güçlendirilmesi ve yerel veya bölgesel sürdürülebilir kalkınmanın güçlendirilmesi ile istihdamı teşvik etmek olarak belirlenmiştir. 

ERASMUS+ BÖLGESİNDEKİ COMPUSEL ORTAKLARI

Computational Thinking in Enhancing Primary Students’ Social-Emotional Learning Skills

Şimdi Abone Olun!

Güncel haberlerimizi kaçırmamak için abone olun!

© 2022 Compusel. Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union, the European Education and Culture Executive Agency (EACEA) or The Turkish National Agency. Neither the European Union, EACEA, nor the Turkish National Agency can be held responsible for them. Intellectual Outputs are licensed under CC BY NC SA.