“Kalbi eğitmeden zihni eğitmek, eğitim değildir.” Aristo

Computational Thinking in Enhancing Primary Students’ Social-Emotional Learning Skills

2021-1-TR01-KA220-SCH-000031609

1- Öğretim Programı

2- Dijital Hikayeler

3- Öğretmen El Kitabı

 

COMPUSEL HAKKINDA

“İlkokul Öğrencilerinin Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerilerini Geliştirmede Bilgi İşlemsel Düşünme”, KA220 Okul Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları kapsamında yapılandırılmıştır. İçerik geliştirme, ulusötesi toplantılar, çoğaltıcı etkinlikler ve diğer yaygınlaştırma etkinlikleri ile projenin 30 ay sürmesi planlanmaktadır. Projenin temel amacı, bilgi işlemsel düşünme yoluyla sosyal ve duygusal öğrenme becerilerini geliştirmek için yeni ve son teknoloji bir öğretim programı tasarlamak, dijital hikayeler geliştirmek, bu becerilerin entegrasyonunu ele alarak ilkokul öğretmenleri için bir rehber kitap hazırlamaktır.

“Yelkenlerinizi dolduracak rüzgar olmaması geminizin battığı anlamına gelmez” derdi o. Bu sadece hareketsiz oturduğunuz anlamına gelir, kendinizi yansıtmak için mükemmel bir zaman.

Beklediğiniz gibi olmadığı için sadece yanlış olanı mı görüyorsunuz? Eğer öyleyse, gözlerinizi tamamen açın ve olayların daha iyi yanlarını bulun.

Bunun getirdiği neşe ve rahatlığı fark edin. Sadece endişeleri bıraktığınızda işlerin nasıl değiştiğine şaşıracaksınız. Büyümeye devam edecek olan odağınızı yerleştirdiğiniz yer burasıdır.

Jeanne Evelyn

AMAÇLARIMIZ

Bilgi-İşlemsel Düşünme

Bilgi-işlemsel Düşünme, öğrencilerin her türlü zor problemin üstesinden gelmek için yararlanabilecekleri bir dizi beceriyi içermektedir. Bu beceriler; ayrıştırma, soyutlama, örüntü tanıma ve algoritmik düşünme olarak adlandırılmaktadır.

Sosyal & Duygusal Öğrenme

Sosyal Duygusal Öğrenme kişinin kendi duygularının farkında olma, onları yönetme, problem çözme, ilişki kurma ve empati yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Öğrencilerin bu yeteneğe sahip olması, gerçek yaşamda olduğu kadar okul yaşamında da hayati derecede önem taşımaktadır.

Sosyal İçerme & Katılım

Compusel, tüm öğrenciler için daha erişilebilir hale gelen bütünsel bir gelecek için yollar oluşturmayı ve hiçbir öğrencinin geride kalmamasını veya dışlanmamasını sağlamayı amaçlamaktadır.

ORTAKLAR

HABERLER

ENSA
COMPUSEL, ENSA PLATFORMUNDA TANITILDI
COMPUSEL Projesi Avrupa Sosyal Otoriteler Ağı'nın (ENSA) yıllık Toplantısında tanıtıldı. Etkinliğe COMPUSEL'in üç ortağı olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Evora Üniversitesi ve Altera Vita sunumlarıyla katıldı. COMPUSEL projesi ve çıktılarının paylaşıldığı toplantıda, çocukların sosyal-duygusal öğrenme becerilerinin desteklenmesine odaklanıldı.
https://en-sel.eu
Carolina
COMPUSEL NORTH CAROLINA STATE UNİVERSİTESİNDE TANITILDI

Compusel projesi North Carolina State University'de (Amerika Birleşik Devletleri) tanıtıldı. COMPUSEL projesinin yanında Türkiye'deki öğretmen eğitimine de genel bir bakış sağlayan sunumda; proje koordinatörü Prof. Dr. Çiğdem Şahin Taşkın, projeyi tanıtmak için Eğitim Fakültesi, Öğretmen Yetiştirme ve Öğrenme Bilimleri Bölümü öğrenci ve öğretim elemanları ile bir araya geldi. Tüm katılımcılara çok teşekkür ederiz.

meeting1
Award
COMPUSEL AKADEMİK PERFORMANS ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ
Avrupa Birliği tarafından desteklenen COMPUSEL projesi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönetimi tarafından Akademik Performans Ödülü'ne layık görüldü. Mayıs 2022'de düzenlenen törende Prof. Dr. Çiğdem Şahin Taşkın ekibi adına performans ödülü sertifikasını aldı.
meeting1
Workshop-Bucharest
Bükreş Çalıştayı

Çalıştay 10 Haziran 2022 saat 17.00'de UNIBUC öğretim üyeleri tarafından çevrimiçi olarak 24 ilkokul öğretmenin katılımıyla gerçekleştirildi.
Çalıştayda Romanyalı COMPUSEL ekibi katılımcılara projeyi ve amaçlarını tanıtan bir sunum yaptı. Sonrasında, öğretmenlerle öğrencilerin sosyal ve duygusal öğrenme becerilerinin bilgi işlemsel düşünmeden faydalanılarak geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

meeting1
Workshop Lodz
Lodz'da Çalıştay
Çalıştay 10 Mayıs 2022 tarihinde online olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantıda 21 ilkokul öğretmeni yer almıştır.

Çalıştayda COMPUSEL Polonya ekibi, ilkokul öğretmenlerine COMPUSEL projesini tanıtarak; projenin amaçları hakkında bilgiler vermiştir. Daha sonra öğretmenler, öğrencilerin sosyal ve duygusal öğrenme becerilerini geliştirmek için bilgi işlemsel düşünmeyi kullanma üzerinde çalışmışlardır.

Workshop in Evora
Evora'da Çalıştay
Çalıştay, 14 Haziran 2022 tarihinde sınıf öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda Prof. Dr. Adelinda Candeias ilkokul öğretmenlerine COMPUSEL projesini tanıtarak; projenin amaçları hakkında bilgiler vermiştir. Ayrıca çalıştayda, öğrenciler sosyal ve duygusal öğrenme becerilerini geliştirmek için bilgi işlemsel düşünmeyi kullanma üzerinde çalışmışlardır.

meeting1
Workshop Çanakkale
Çanakkale'de Çalıştay
Çalıştay, 25 Mayıs 2022 tarihinde saat 15.00'te Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayda Prof. Dr. Çiğdem Şahin Taşkın ve Doç. Dr. Hanife Esen Aygün, ilkokul öğretmenlerine COMPUSEL projesini tanıtarak; projenin amaçları hakkında bilgiler vermiştir.. Daha sonra öğretmenler, öğrencilerin sosyal ve duygusal öğrenme becerilerini geliştirmek için bilgi işlemsel düşünmeyi kullanma üzerinde çalışmışlardır.

Intro. Meet-Acad-Çanakkale
Çanakkale’de Akademisyenlerle Toplantı
Toplantı 11 Mayıs 2022 tarihinde saat 13.00'de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda Prof. Dr. Çiğdem Şahin Taşkın ve Doç. Dr. Hanife Esen Aygün öğretim üyelerine COMPUSEL projesini tanıtarak; projenin amaçları hakkında bilgiler vermiştir.

meeting1
Intro-Meet-Stud-Çanakkale
Fakülte Öğrencileriyle Toplantı
Toplantı, 16 Mayıs 2022 tarihinde saat 13.00'de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda Prof. Dr. Çiğdem Şahin Taşkın ve Doç. Dr. Hanife Esen Aygün, fakülte öğrencilerine COMPUSEL projesini tanıtarak; projenin amaçları hakkında bilgiler vermiştir.

© 2022 Compusel. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union, the European Education and Culture Executive Agency (EACEA) or The Turkish National Agency. Neither the European Union, EACEA, nor the Turkish National Agency can be held responsible for them. Intellectual Outputs are licensed under CC BY NC SA.