info@compuseleu.com                     +902862180018

COMPUSEL

PARTENERI

COORDONATOR – UNIVERSITATEA DIN ÇANAKKALE ONSEKİZ MART

Universitatea din Çanakkale Onsekiz Mart (COMU) fondată în 1992, cu noul ei statut și atragere a populației tinere din Turcia, s-a dezvoltat rapid în termeni de număr de studenți, personal și facilități, conducând la înființare de noi facultăți și colegii. Universitatea are peste 45,000 de studenți înmatriculați la o varietate de programe predate de 1600 de cadre didactice în 10 facultăți, 2 colegii politehnice și 11 colegii vocaționale. Viziunea didactică a COMU este de a pune accentul pe tehnici generale în zonele medicale, agriculturale și educaționale. COMU are sisteme diferite de calitate în diferite domenii (Agricultură, Medical, Mâncare, Management) ca ISSO 9.000, 22.000 și HACCP.

PARTENERI

UNIVERSITATEA DEMOCRATICĂ IZMIR

Universitatea Democratică Izmir a fost fondată în 2016. În ciuda faptului că este o universitate tânără, are 10 facultăți, 3 institute și 3 colegii. Universitatea, care dispune de cadre didactice competente, are 13 programe de master și 5 programe doctorale și continuă activitatea sa de educare, cu membri care lucrează cu cele mai mari criterii fiind astfel una dintre top 5 universități din Turcia. Este o universitate competitivă și inovativă. Universitatea Democratică Izmir organizează zeci de evenimente sociale în fiecare lună cu 50 de grupuri de studenți.

UNIVERSITATEA DIN EVORA

Universitatea din Evora a fost înființată de Compania Iesuită și susținută de familia regală portugheză, în 1559. Universitatea din Evora este organizată azi în 6 unități: Școala de Arte, Științe și Tehnologie, Școala de Sănătate și Dezvoltare Umană, Științe Sociale, Asistență Medicală și o Școală Doctorală – Institutul de Studii Avansate și Cercetare (IIFA), și oferă 41 de programe de licență și 120 de programe de master. Cercetarea și dezvoltarea acoperă mai multe arii științifice printr-o rețea de 14 unități de cercetare, toate supuse unei evaluări internaționale, sub coordonarea IIFA.

UNIVERSITATEA DIN LODZ

Universitatea din Lodz este o universitate publică de cercetare cu 13 facultăți care oferă o gamă variată de discipline și activități de cercetare, de la științe naturale la științe sociale și umaniste. Are 26,000 de studenți, dentre care 2,300 sunt internaționali, iar 2,200 sunt cadre didactice. Sunt oferite programe de licență, master și postuniversitare în limba Engleză pentru studenți internaționali și polonezi. În strategia sa, Universitatea din Lodz s-a concentrat pe dezvoltarea unor parteneriate puternice care să dezvolte legături durabile și adânci în toată lumea.

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

Universitatea din București este un centru academic fruntaș și un punct semnificativ de referință în societate, fiindcă aderă la principiile integrității academice și ale gândirii critice. Universitatea este una dintre cele mai importante instituții de învățământ superior din România și din Sud-Estul Europei prin contribuția activă rezultată din cercetare și predare în dezvoltarea și folosirea cunoașterii. Scopul principal al Universității este acela de a oferi programe academice și de cercetare de înalta calitate și de a deveni esențială în activitatea națională de cercetare și predare. Universitatea din București oferă numeroase programe de studii, de la cele de licență până la cele de doctorat, precum și progarme de învățare pe tot parcursul vieții și programe Erasmus.

COOPERATIVA SOCIALĂ A CYCLADELOR

KOINSEP CYCLADES-ALTERA VITA cu sediul în Syros din 2015 și cu rază de acțiune în prefectura Cycladelor, participă că cetățeni activi în probelmele sociale ale Cycladelor prin acțiuni colective în rețele locale pe care le-a dezvoltat. Obiectivele specifice sunt: oferirea de servicii specializate prin cultură, mediu, educație, servicii utilitare, prevenție și promovarea a sănătății, promovare a produselor locale, conservarea profesiilor și activitățiilor tradiționale, turism și extroversiune, promovarea angajărilor prin puterea coeziunii sociale și prin îmbunătățirea dezvoltării regionale sau locale sustenabile.

PARTENERI COMPUSEL ÎN ERASMUS+ ZONA PROGRAMULUI

Computational Thinking in Enhancing Primary Students’ Social-Emotional Learning Skills

Subscribe Now

Don’t miss our future updates! Get Subscribed Today!

© 2022 Compusel. Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union, the European Education and Culture Executive Agency (EACEA) or The Turkish National Agency. Neither the European Union, EACEA, nor the Turkish National Agency can be held responsible for them. Intellectual Outputs are licensed under CC BY NC SA.