info@compuseleu.com                     +902862180018

COMPUSEL

SPOTKANIE ONLINE NUMER 1

GOSPODARZ – UNIWESYTET ÇANAKKALE ONSEKİZ MART 

Spotkanie online odbyło się na platformie Zoom. Przedstawiciele instytucji partnerskich rozpoczęli uczestnictwo w spotkaniu o czasie. Każdy z reprezentantów dokonał krótkiego przedstawienia własnej osoby i swojej instytucji. Krótko omówiono cele i założenia projektu. Dyskutowano o przygotowaniu analizy literatury, która będzie podstawa stworzenia programu profilaktycznego dla szkół. Partnerzy podzielili się zadaniami w zakresie przeglądu literatury. Na spotkaniu szczegółowo omówiono działania związane z zarządzaniem, udostępnianiem i promocją projektu.

SPOTKANIE INAUGURACYJNE W ÇANAKKALE

GOSPODARZ – UNIWESYTET ÇANAKKALE ONSEKİZ MART 

Międzynarodowe spotkanie inauguracyjne projektu COMPUSEL odbyło się z kierownictwem Uniwersytetu Çanakkale Onsekiz Mart z udziałem Uniwersytetu İzmir Demokrasi, Uniwersytetu w Bukareszcie, Uniwersytetu Evora, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Spółdzielni Socjalnej Cyklady-Altera Vita. Na spotkaniu szczegółowo omówiono wyniki projektu, zarządzanie i promocję wyników projektu. Partnerzy mieli możliwość przedyskutowania i wymiany pomysłów dotyczących zagadnień dotyczących projektu. Po spotkaniu partnerzy wspólnie zwiedzili Muzeum Antyków i Miasto Troję oraz spotkali się na uroczystej kolacji.

SPOTKANIE ONLINE NUMER 2

GOSPODARZ – UNIWESYTET BUCHAREST

Partnerzy COMPUSEL odbyli spotkanie, aby omówić, jak włączyć myślenie komputacyjne do uczenia się społeczno-emocjonalnego. Zespół COMPUSEL omówił szczegóły zagadnień projektowych i skupił się na opracowaniu programu profilaktycznego dla szkół podstawowych. Podczas spotkania poruszono również kwestie zarządzania i rozpowszechniania wyników projektu.

SPOTKANIE NA SYROS

GOSPODARZ –  ALTERA VITA

Na spotkaniu będą szczegółowo omówione wyniki projektu, zarządzanie i promocja wyników projektu.

SPOTKANIE ONLINE 3

GOSPODARZ – UNIWESYTET ŁÓDZKI

Na spotkaniu będą szczegółowo omówione wyniki projektu, zarządzanie i promocja wyników projektu.

SPOTKANIE W EVORZE

GOSPODARZ – UNIWESYTET EVORZE

Na spotkaniu będą szczegółowo omówione wyniki projektu, zarządzanie i promocja wyników projektu.

Computational Thinking in Enhancing Primary Students’ Social-Emotional Learning Skills

Subscribe Now

Don’t miss our future updates! Get Subscribed Today!

© 2022 Compusel. Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union, the European Education and Culture Executive Agency (EACEA) or The Turkish National Agency. Neither the European Union, EACEA, nor the Turkish National Agency can be held responsible for them. Intellectual Outputs are licensed under CC BY NC SA.