„Kształcenie umysłu bez edukowania serca nie ma nic wspólnego z edukacją" Arystoteles

Computational Thinking in Enhancing Primary Students’ Social-Emotional Learning Skills

2021-1-TR01-KA220-SCH-000031609

1- Program profilaktyczny

2- Cyfrowe historie

3- Podręcznik dla nauczyciela

 

O PROJEKCIE COMPUSEL

„Computational Thinking in Enhancing Primary Students’ Social-Emotional Learning Skills” jest projektem realizowanym w ramach akcji KA220 Edukacja szkolna – Partnerstwo w zakresie współpracy. Projekt, który zaplanowano na 30 miesięcy obejmuje spotkania międzynarodowe spotkań i różnorodne wydarzenia upowszechniające. Głównym celem projektu jest zaprojektowanie innowacyjnego programu profilaktycznego w celu rozwijania umiejętności społeczno-emocjonalnych uczniów poprzez myślenie komputacyjne. Dodatkowo opracowane zostaną cyfrowe historie (digital stories) umożliwiające integrację umiejętności społeczno-emocjonalnych oraz przygotowany zostanie podręcznik dla nauczycieli szkół podstawowych.

Brak wiatru, który wypełniłby twoje żagle – mawiał – nie oznacza, że twój statek tonie. Oznacza to, że siedząc nieruchomo na żaglówce, masz idealny czas na autorefleksję. Czy dostrzegasz tylko problemy niezgodne ze swoimi oczekiwaniami?

Jeśli tak myślisz, postaraj się otworzyć szeroko oczy i znaleźć jaśniejszą stronę w każdej sytuacji.

Postaraj się poczuć radość i komfort płynący z każdego położenia i każdej sytuacji.

Będziesz zaskoczony, w jaki sposób podejście do rzeczy i problemu ulega zmianie, wówczas, gdy pozwalasz sobie odłożyć problemy na bok. To, na czym się skupiasz, pozwoli Ci się rozwinąć”.

Jeanne Evelyn

NASZE CELE

Myślenie komputacyjne (CT)

CT obejmuje zestaw umiejętności, które uczniowie mogą wykorzystać do rozwiązywania problemów codziennego życia. Umiejętności te nazywane są dekompozycją, abstrakcją, rozpoznawaniem wzorców i myśleniem algorytmicznym.

Uczenie się społeczne i emocjonalne (SEL)

SEL to umiejętności bycia świadomym własnych emocji, zarządzania nimi, rozwiązywania problemów, budowania relacji i empatii. Mają one kluczowe znaczenie dla funkcjonowania uczniów w środowisku szkolnym i różnych obszarach codziennego życia.

Integracja społeczna i uczestnictwo

Projekt Compusel ma na celu stworzenie możliwości rozwoju dla wszystkich odbiorców, nie dopuszczając do wykluczenia żadnego z uczniów.

PARTNERZY

AKTUALNOŚCI

Carolina
Το COMPUSEL ΠΑΡΟΥΣΙΆΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΌ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΤΗΣ ΚΑΡΟΛΊΝΑΣ

Το έργο Compusel εισήχθη στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας, ΗΠΑ. Η καθηγήτρια Δρ Çiğdem Şahin Taşkın, η συντονίστρια του έργου, συναντήθηκε με τους φοιτητές και το προσωπικό του Τμήματος Εκπαίδευσης και Μάθησης Καθηγητών του Κολλεγίου Εκπαίδευσης για να εισαγάγει το έργο. Η παρουσίαση παρείχε επίσης μια επισκόπηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στην Τουρκία. Πολλές ευχαριστίες σε όλους τους συμμετέχοντες.

meeting1
Award
COMPUSEL WAS REWARDED FOR HIGH ACADEMIC PERFORMANCE
COMPUSEL, supported by the European Union, was awarded the Academic Performance Award by Çanakkale Onsekiz Mart University Management. Prof. Dr. Çğdem Şahin Taşkın, who represented the project at the ceremony held in May 2022, received the certificate on behalf of her team.
meeting1
ENSA
COMPUSEL WAS PRESENTED AT THE ENSA PLATFORM
COMPUSEL Project was introduced at the Annual Assembly of the European Network of Social Authorities (ENSA). 3 partners of COMPUSEL, Çanakkale Onsekiz Mart University, University of Evora and Altera Vita participated in the event with their presentations.

The meeting, where insights and outputs of the COMPUSEL project were shared, focused on the promotion of children’s social-emotional learning skills.
https://en-sel.eu
Intro. Meet-Acad-Çanakkale
Spotkanie z naukowcami w Çanakkale
Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu Çanakkale Onsekiz Mart w dniu 11 maja 2022 r. o godz. 13.00.
Na spotkaniu prof. dr Çiğdem Şahin i dr hab. dr Hanife Esen Aygün przedstawiły członkom wydziału cele projektu COMPUSEL.
meeting1
Intro-Meet-Stud-Çanakkale
Spotkanie ze studentami wydziału - Çanakkale
Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Wydziału Edukacji Uniwersytetu Çanakkale Onsekiz Mart w dniu 16 maja 2022 r. o godz. 13.00.
Podczas spotkania prof. dr Çiğdem Şahin Taşkın i prof. dr hab. dr Hanife Esen Aygün zapoznali studentów z projektem COMPUSEL i jego celami.
Workshop Çanakkale
Warsztaty w Çanakkale
Warsztaty odbyły się w sali konferencyjnej Wydziału Edukacji Uniwersytetu Çanakkale Onsekiz Mart w dniu 25 maja 2022 r. o godz. 15.00.
Podczas warsztatów prof. dr Çiğdem Şahin Taşkın i dr hab. dr Hanife Esen Aygün zapoznały nauczycieli szkół podstawowych z projektem COMPUSEL i jej celami. Następnie nauczyciele pracowali nad wykorzystaniem myślenia komputacyjnego w celu wzmacniania społecznych i emocjonalnych umiejętności uczniów.
Workshop Lodz
Workshop in Lodz
Warsztaty odbyły się online 10 maja 2022 r. Na spotkaniu wzięło udział 21 nauczycieli szkół podstawowych.
Podczas warsztatów polski zespół COMPUSEL zapoznał nauczycieli szkół podstawowych z projektem COMPUSEL i jego celami. Nauczyciele pracowali nad wykorzystaniem myślenia komputacyjnego w celu rozwoju społecznych i emocjonalnych kompetencji uczniów.
Workshop in Evora
Warsztaty w Évorze
Warsztaty odbyły się z udziałem nauczycieli szkół podstawowych 14 czerwca 2022 r.
Prof. dr hab. dr Adelinda Candeias przedstawiła nauczycielom szkół podstawowych projekt COPMUSEL i jego cele. Ponadto podczas warsztatów uczestnicy pracowali nad integracją myślenia komputacyjnego z uczeniem się społecznym i emocjonalnym.
meeting1

Computational Thinking in Enhancing Primary Students’ Social-Emotional Learning Skills

Subscribe Now

Don’t miss our future updates! Get Subscribed Today!

© 2022 Compusel. Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union, the European Education and Culture Executive Agency (EACEA) or The Turkish National Agency. Neither the European Union, EACEA, nor the Turkish National Agency can be held responsible for them. Intellectual Outputs are licensed under CC BY NC SA.