info@compuseleu.com                     +902862180018

COMPUSEL

ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ COMPUSEL

Τ ο ανθρώπινο είδος εξελίσσεται μαθαίνοντας όπως όλοι γνωρίζουμε.

Αυτό που γνωρίζουμε επίσης είναι ότι ο άνθρωπος είναι ένα κοινωνικό ον με έναν εσώτερο εαυτό του οποίου η συνείδηση πρέπει να μάθει πώς να αλληλεπιδρά με τους άλλους για να ενταχθεί στο περιβάλλον του με έναν υγιή και αποδεκτό τρόπο. Και πριν από οτιδήποτε άλλο, ο άνθρωπος είναι μια συναισθηματική οντότητα που οδηγείται από συναισθηματικά κίνητρα, επιλέγει για συναισθηματικούς λόγους και βλέπει τον κόσμο από τη σφαίρα των συναισθημάτων (Tubali, 2018). Εάν τα συναισθήματα δεν γίνουν αντιληπτά, κατανοητά και δεν ελέγχονται αποτελεσματικά, μπορεί να προκαλέσουν περίπλοκες αλληλεπιδράσεις, με αποτέλεσμα ανησυχητικές καταστάσεις όπως η βία, οι διακρίσεις, οι καταχρήσεις και άλλες επιπτώσεις. Μια ισορροπημένη προσωπικότητα που αναπτύσσει κατάλληλες στάσεις απέναντι σε διάφορες καταστάσεις θα προσαρμοστεί καλά στην κοινωνία.

Το σχολείο είναι ένα μαθησιακό περιβάλλον όπου οι μαθησιακές αποκτήσεις και δραστηριότητες που επηρεάζουν τη μάθηση σχεδιάζονται και πλαισιώνονται προσεκτικά. Ως εκ τούτου, το σχολείο είναι το μόνο τέλειο μέρος που μπορεί να βοηθήσει ένα άτομο να αναπτυχθεί ως ένα άτομο που μπορεί να κατανοήσει και να περιγράψει τα συναισθήματά του/της, να συνειδητοποιήσει τα συναισθήματα των άλλων και να δημιουργήσει υγιείς σχέσεις.

Από αυτή την άποψη, η Κοινωνική και Συναισθηματική Μάθηση (SEL), ως βασική ικανότητα, γίνεται εξέχουσα όχι μόνο για υγιείς κοινωνικές αλληλεπιδράσεις αλλά και για ακαδημαϊκά επιτεύγματα, δεδομένου ότι η επιτυχία προέρχεται από το να έχουμε ένα νόημα στη ζωή μας, να κάνουμε αυτό που αγαπάμε  και να γνωρίζουμε γιατί και πώς μαθαίνουμε, όλα αυτά εξαρτώνται από τις συναισθηματικές μας συνθήκες ενώ κάνουμε κάτι.

Στη βιβλιογραφία, μία από τις περιγραφές του SEL (SEL, 2003) δίνεται ως η ικανότητα κάποιου να κατανοεί, να διαχειρίζεται και να εκφράζει τις κοινωνικές και συναισθηματικές πτυχές της ζωής του με τρόπους που επιτρέπουν την επιτυχή διαχείριση των καθηκόντων της ζωής, όπως η μάθηση, η διαμόρφωση σχέσεων, η επίλυση προβλημάτων και η προσαρμογή στις σύνθετες απαιτήσεις της ανάπτυξης και της ενηλικίωσης (Cherniss, 2000).
Το πρόγραμμα COMPUSEL έχει σαν στόχο να βελτιώσει τις δεξιότητες SEL των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και να εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το σκοπό αυτό. Ως εκ τούτου, το COMPUSEL είναι αφιερωμένο στην ανάπτυξη ενός προγράμματος σπουδών και ψηφιακών ιστοριών, συμπεριλαμβανομένων παραδειγμάτων διαφορετικών κοινωνικών και συναισθηματικών προκλήσεων που θα βοηθήσουν στη συζήτηση και την αναζήτηση λύσεων από κοινού με τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την προώθηση της αυτογνωσίας, της αυτοδιαχείρισης, της κοινωνικής ευαισθητοποίησης, της σχέσης ή της υπεύθυνης λήψης αποφάσεων.

Η βελτίωση των δεξιοτήτων SEL προωθεί την ένταξη και την πολυμορφία σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης από την ίδια τη φύση της, ως εκ τούτου, το COMPUSEL απευθύνεται άμεσα σε μαθησιακά περιβάλλοντα που αγκαλιάζουν όλους τους μαθητές ανεξάρτητα από τις αδυναμίες τους, στερώντας τους από ψυχαγωγικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.

Η μάθηση είναι μια δια βίου ιστορία, αναζωογονητική με πολλές πληροφορίες.    Η σημασία της μάθησης είναι ζωτικής σημασίας, ιδίως για τους εκπαιδευτικούς, καθώς πρέπει να διατηρούν τις διδακτικές τους δεξιότητες ενημερωμένες και ακόμη και να είναι μπροστά από την εποχή τους. Όταν πρόκειται για την σκόπιμη μάθηση και την επίτευξη των μαθητών, οι εκπαιδευτικοί έχουν πάντα μεγαλύτερη σημασία (RAND, 2012). Οι ικανότητες και οι επιδόσεις των εκπαιδευτικών έχουν ισχυρές επιπτώσεις στα επιτεύγματα των μαθητών: έως και τα τρία τέταρτα των επιπτώσεων του σχολείου στον μαθητή και τα αποτελέσματα μπορούν να εξηγηθούν από τα αποτελέσματα των εκπαιδευτικών (Rivkin, Hanushek & Kain, 2005). Η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι άμεσα ανάλογη με τη συνεχή ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους.

Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να εξοπλίσει τους μαθητές με τις απαραίτητες δεξιότητες για το μέλλον τους. Μέσω της υπολογιστικής σκέψης, οι μαθητές θα βρουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε σύνθετα προβλήματα σχετικά με την SEL. Εξάλλου, οι ρόλοι των εκπαιδευτικών και των σχολείων αλλάζουν επίσης, όπως και οι προσδοκίες για αυτούς: οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εφαρμόσουν καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας στις τάξεις τους.

Η υπολογιστική σκέψη που πρέπει να χορηγηθεί στο COMPUSEL δεν είναι μόνο ένα θεμέλιο για τεχνολογικές δεξιότητες όπως ο προγραμματισμός, αλλά είναι αντ’ αυτού ένα όχημα για τη δημιουργία κοινωνικών και συναισθηματικών στάσεων που απαιτούνται για τους μαθητές ώστε να είναι έτοιμοι για το μέλλον. Κατά συνέπεια, το έργο αυτό θα στηρίξει τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν καινοτόμες προσεγγίσεις (όπως η χρήση υπολογιστικής σκέψης, καθώς και ψηφιακές ιστορίες) για την παροχή διδασκαλίας βάσει ικανοτήτων.

Εδώ, το πρόγραμμα COMPUSEL «Computational Thinking in Enhancing Primary Students’ Social-Emotional Learning Skills» έχει σχεδιαστεί να διαρκέσει 30 μήνες με ανάπτυξη περιεχομένου, διακρατικές συναντήσεις, πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες διάδοσης. Το COMPUSEL θα σχεδιάσει ένα νέο και υπερσύγχρονο πρόγραμμα σπουδών για τη βελτίωση των δεξιοτήτων κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης μέσω της υπολογιστικής σκέψης, θα αναπτύξει ψηφιακές ιστορίες, θα αντιμετωπίσει την ενσωμάτωση αυτών των δεξιοτήτων και θα προετοιμάσει έναν οδηγό για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Computational Thinking in Enhancing Primary Students’ Social-Emotional Learning Skills

Subscribe Now

Don’t miss our future updates! Get Subscribed Today!

© 2022 Compusel. Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union, the European Education and Culture Executive Agency (EACEA) or The Turkish National Agency. Neither the European Union, EACEA, nor the Turkish National Agency can be held responsible for them. Intellectual Outputs are licensed under CC BY NC SA.